Betingelser

Betingelser

Reisevilkår for gruppereiser i Karia Kulturreiser As/My Mother Kulturreiser (MMK)

MMKs generelle reisevilkår nedenfor gjelder for gruppereiser hos My Mother Kulturreiser med mindre det foreligger egne reisevilkår med pris og reisebetingelser ved bestillingen av reisen. Reisevilkårene er en del av reiseavtalen, grunnlaget for dine rettigheter som deltaker i gruppereise og våre som arrangør. Viktig at den reisende leser reisevilkårene og øvrige relevante opplysninger på våre nettsider før bestilling.

Bestilling og Betaling 

Bestilling/påmelding skjer elektronisk via vår nettside. Din bestilling innebærer aksept av turens reisevilkår med pris og reisebetingelser.

Det er en fordel at bestillingen skjer så tidlig som mulig. Frist for bestilling er angitt i noen av gruppeturene. Etter fristen kan du ta kontakt for å høre om ledige plasser per e-post. De som deltar alene og som ønsker noen å dele rom med, prøver vi å tilrettelegge for så langt dette er mulig.

Etter din bestilling er mottatt hos oss, mottar du e-post med bestillingsbekreftelse og faktura for depositum. Det er viktig at du kontrollerer periode med start- og sluttdato for turen/reisen, og at reisen stemmer med det du har bestilt. Samtidig kontrollerer du at alle navn er korrekt skrevet og stemmer med opplysningene i passene. Eventuelle feil må meldes fra per e-post til MMKs e-postadresse umiddelbart etter mottagelse av bestillingsbekreftelsen.

Faktura for depositum er på kr. 2500-5000 avhengig av type tur og turens totalpris. Betalingsfrist er 7 dager etter utstedelse. I særskilte tilfeller kan betalingsforpliktelser til våre underleverandører medføre høyere depositumsbeløp og i enkelte tilfeller med spesielle arrangementer er dette heller ikke refunderbart. Dette er i så fall oppgitt i pris og reisebetingelser for reisen. For at påmeldingen/bestillingen skal være bindende, må depositumet være innbetalt innen 7 dager.

Faktura for restbeløpet sendes til bestillerens e-postadresse og må betales senest 65 dager før gruppeturens startdato. Ved bestillinger etter 65 dager før gruppeturens startdato forfaller turens hele beløp til betaling innen 7 dager.

Reisedokumentene som består av detaljert dagsprogram gjøres gyldig etter at MMK mottar betaling for sine fakturaer. Reisedokumentene sendes til bestillers e-postadresse 14 dager før turstart.

Avbestilling

Beskjed om avbestilling til MMK må gis per e-post straks det foreligger en hindring for å gjennomføre reisen. Kunden er selv ansvarlig for å kontakte sitt forsikringsselskap. Avbestilling vil medføre gebyr avhengig av avbestillingstidspunkt (AT). AT er regnet som dagen (mandag-fredag) MMK mottar beskjeden. Ved avbestilling gjelder følgende generelle regler og gebyrer nedenfor. Disse gjelder dersom ikke annet er spesifisert i følge bestillingsbekreftelsen for din reise og under reisens pris og reisebetingelser.

Ved avbestilling etter at kunden har mottatt bekreftet bestilling, betaler reisende et administrasjonsgebyr på kr. 500,- pr. deltaker.

• Ved avbestilling fra 120 til 65 dager før turstart er gebyr likt innbetalt depositum

• Ved avbestilling fra 64 til 30 dager før turstart 50 % av reisens pris

• Ved avbestilling under 30 dager til turstart: Ingen refusjon til deltaker

I de tilfeller den reisende ikke møter ved turstart eller mangler de nødvendige papirer, visum, vaksiner e.l. for å delta på reisen, gis ingen refusjon.

På grunn av begrenset avbestillingsrett overfor underleverandørene kan disse reglene være strengere. Vennligst se den aktuelle turs regler, pris og reisebetingelser.

Avbestilling med avbestillingsforsikring fra forsikringsselskap

En helårsforsikring fra et forsikringsselskap (Europeiske/Gouda reiseforsikring) har avbestillingsforsikring innbakt og MMK anbefaler alle reisende å tegne reiseforsikring mot uforutsette hendelser. Har kunden egen avbestillingsforsikring i forsikringsselskap/kortselskap, gjelder disses regelverk. Det er viktig at avbestillingsforsikringen tegnes hos forsikringsselskapet samtidig som kunden bestiller reisen siden den ikke kan bestilles eller avbestilles i etterkant. Merk at forsikringen gjelder for reisende som er medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge og som skal returnere til Norge etter reisen. Når disse reisende ved bestilling av reisen tegner avbestillingsforsikring fra forsikringsselskap, har den reisende følgende rettigheter; Dersom det før avreise oppstår plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død hos den reisende selv eller dennes nære familie (ektefelle, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken) som hindrer eller gjør det uforsvarlig å reise, har den reisende rett til å avbestille reisen. Når slike forhold oppstår, må den reisende straks informere MMK og sende denne informasjonen til MMKs e-postadresse. Refundering til reisende skjer via den reisende/deltakers forsikringsselskap.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er en nødvendighet ved reise til utlandet og gir rettigheter ved tyveri, ulykker, sykdom og lignende. Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne reiseforsikring for tap/skade på reisegods etc., for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom og andre uforutsette hendelser. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes.

Forbehold om endringer av pris og program

Pris for reisen er basert på minimum antall deltakere/reisende og valutakurs som fremgår av pris og reisebetingelser knyttet til reisen. Dersom det blir færre deltakere til reisen, forbeholder MMK seg retten til å annulere reisen eller øke prisen noe. Beskjed om dette vil bli gitt til kunden/bestilleren per e-post senest 60 dager før turstart. Ved prisforhøyelse på mer enn 10% har kunden anledning til å heve avtalen.

MMK tar forbehold om skrivefeil, uforutsette endringer i program og pris som følge av økninger i valutakurs, utenlandske myndigheters avgifter, transportomkostninger, brennstoffpriser og andre forhold som ligger utenfor vår kontroll. Et eksempel på prisøkning er hvor overnatting/transport foregår med hovedvekt på båt/”Gulets”. Her kan myndighetenes økning av havneavgifter, brennstoffpriser medføre prisendring for reisen fra MMK. Vi forbeholder oss retten til å etterfakturere tillegg som følge av eventuelle økninger. Dersom dette skulle bli nødvendig, vil faktura bli tilsendt senest 30 dager før avreise. Ved prisforhøyelse på mer enn 10% har kunden anledning til å heve avtalen.

Vi tar forbehold om endringer i dagsprogrammet som skyldes forsinkelser, værforhold, sykdom eller andre uforutsette hendelser på reisen. Det kan også bli foretatt mindre justeringer i dagsprogrammet og informasjon om våre planlagte endringer blir tilsendt bestilleren/kunden før turstart per e-post.

Det tas også forbehold om at nevnt reiseleder, guide for en reise kan bli syk og blir erstattet med mål om samme innholdskvalitet på reise. Det gis ikke anledning å avbestille reisen grunnet denne type endring i navn. Vesentlige endringer som skjer etter bestilling av en reise skal meddeles bestilleren/kunden per e-post.

Dersom reisende har bestilt del av dobbeltrom på gruppeturen må han/hun være beredt på at dersom vi ikke finner en reisepartner må den reisende/bestilleren betale enkelromstillegg.

Våre lokale arrangører, agenter og andre samarbeidspartnere spesielt knyttet til turene vi arrangerer med Guletbåtene, forbeholder seg retten til å endre sine program, reiseruter og tider på grunn av vær, tekniske eller andre uforutsette problemer som kan oppstå. MMK er ikke erstatningsansvarlig dersom en slik situasjon oppstår. I slike tilfeller, hvis mulig, vil MMK tilby et alternativt program eller reiserute.

Det tas forøvrig forbehold om mulige trykk/skrivefeil på våre websider.

Pass og visum

Den reisende må ved avreisen til Tyrkia ha nødvendige reisedokumenter, gyldig pass, visum, vaksinasjonsattester, o.l.. Reisende med utenlandsk pass må sjekke reglene i utstedelseslandet ved å kontakte ambassade eller konsulat.

Norske statsborgere trenger visum ved innreise til Tyrkia. Visum kan kjøpes ved ankomst til Tyrkia og kan kun betales med Euro eller US Dollar, koster pt. 20 USD (ikke Tyrkisk Lire). Alternativt kan Visum kjøpes nå på internett (https://www.evisa.gov.tr/en/). Husk å printe ut Visum og ta med når du skal reise. Kontroller at passet er gyldig minimum seks måneder etter hjemreise. Fra og med den 10.04.2014 kan ikke lenger visum kjøpes på flyplassen ved ankomst til Tyrkia.

Du står selv ansvarlig for å hente oppdatert informasjon om innreisebestemmelsene til Tyrkia og vi anbefaler at du besøker Norges Utenriksdepartementets landsider, Tyrkia, innreisebestemmelser og informasjon om visum http://www.landsider.no/land/tyrkia/reise/innreise/. For ytterligere spørsmål om visum og helsemessige forhold, kontaktes den tyrkiske ambassaden i Oslo, tyrkisk konsulatseksjon på internett før avreise til Tyrkia. http://oslo.emb.mfa.gov.tr/ConsularServices.aspx

Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass, visum og forsikringer er i orden og gyldig ved avreise/innreise til Tyrkia. My Mother Kulturreiser er ikke erstatningsansvarlig for deltakere som ikke har dette i orden.

Helseopplysninger

Det er ingen obligatoriske vaksinasjoner for å reise til Tyrkia. Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlege for nærmere informasjon og andre spørsmål angående helse på reise.

Springvannet anbefales ikke å drikke, du bør benytte flaskevann da Tyrkia har en annerledes bakterieflora enn Norge. Det anbefales også å ta vanlige forhåndsregler mot turistdiaré.

My Mother Kulturreisers turer/utflukter i byer og i områder med severdigheter krever at du ikke har problemer med å gå i vanlig tempo og klarer å følge med gruppen. Alle deltagere må kunne håndtere sin egen bagasje og kunne reise uten assistanse underveis.

Spesielle behov, slik som matallergi, må opplyses av kunden ved påmelding.

MMKs kansellering av gruppereise

Reisen kan kanselleres/avlyses dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofe, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som er utenfor My Mother Kulturreisers kontroll. Reisen kan kanselleres også når disse begivenheter inntreffer på reiseruten.

En gruppetur hvor færre enn minimum antall deltakere er påmeldt, kan kanselleres/avlyses. Dersom kansellering av gruppereisen blir nødvendig på grunn av manglende påmelding, får bestilleren/kunden beskjed per e-post senest 60 dager før turstart og med tilbud om en annen gruppereise innen samme priskategori hvis dette er mulig, eller tilbakebetaling av innbetalt beløp.

Transport og tilslutningsbilletter

Det anbefales at transport/tilslutningsbilletter for transport til turens reisemål/oppmøtested tidligst bestilles av kunden 60 dager før avreise. På dette tidspunktet kan reisen garanteres av arrangør. Vennligst ta kontakt og få din reise bekreftet før du bestiller transport/tilslutningsbilletter.

Vederlagsfri avbestilling ved force majeure

Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skal ta til. Ved avbestilling etter forannevnte årsaker, har kunden krav på å få tilbakebetalt det han har betalt for reisen. Reisen kan ikke avbestilles av foran nevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var, eller burde vært kjent før bestilling. My Mother Kulturreiser følger Utenriksdepartementets anbefalinger.

Overdragelse av reisen

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen deltaker som oppfyller betingelsene for å delta i reisen hvis dette er mulig. Forutsetningen er at kunden/bestilleren gir melding om dette innen rimelig tid per e-post før reisen starter og at MMK og/eller underleverandører som er involvert i reisen, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Både kunden som overdrar og den som overtar reisen hefter solidarisk for betaling av reisen og ekstra kostnader som måtte oppstå. MMK belaster kunden kr. 300,- for navneendringsgebyr. MMK sin opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkåransees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. MMK har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet Tyrkia setter.

My Mother Kulturreisers plikter

My Mother Kulturreiser forplikter seg til å følge lov om pakkereise (Pakkereiseloven) og dens intensjoner, herunder annonsering, markedsføring, avtaleinngåelse, gjennomføring, avbestillingsregler, overdragelser, reklamasjonsrett og erstatning.

Fotografering og video

Bilder og video som tas under våre turer kan bli brukt i våre programmer, nettsider og eventuelt i media. Deltakere som ikke ønsker dette må gi beskjed til reiseleder.

Den reisendes plikter

Den reisende plikter å sette seg inn i My Mother Kulturreisers reisevilkår samt gruppeturens pris og reisevilkår som finnes på vår websiden.

Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt. Vesentlig betalingsmislighold gir My Mother Kulturreiser rett til å annullere bestillingen.

Informasjoner: Den reisende plikter å gi My Mother Kulturreiser de relevante informasjoner som han/hun forstår, eller bør forstå, har vesentlig betydning for gjennomføringen av reisen. Videre må den reisende forsikre seg om at nødvendig helseopplysning er meddelt til My Mother Kulturreiser. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. My Mother Kulturreiser er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller reisen på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i reisen, kan følge det reglement My Mother Kulturreiser har satt og at den aktuelle reisen er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre.

Mangler/reklamasjoner: Hvis den reisende mener det er mangler ved reisen, skal den reisende straks og på reisemålet informere My Mother Kulturreisers reiseleder. Klager etter hjemkomst betyr at kunden mister sine rettigheter. Klagefrist er satt til 4 uker etter reisens avslutning, skal være skriftlig, og en kopi sendes til MMKs e-postadresse.

Dokumenter etc: Den reisende/bestilleren plikter å kontrollere at bestillingsbekreftelsen/reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visum/helseattester, billetter og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

Hensyn til medreisende etc: Den reisende/bestilleren plikter å rette seg etter My Mother Kulturreisers reisevilkår, reisens pris og reisevilkår slik de er presentert ham/henne før bestilling, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den reisende skal videre rette seg etter de anvisninger My Mother Kulturreiser gir om oppmøte/fremmøtetid, oppmøte/fremmøtested etc under reisen, samt de transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for My Mother Kulturreiser. My Mother Kulturreiser har rett til å avvise en reisende ved reisens start eller under reisen, dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han/hun ikke kan oppfylle kravene  til deltakelse i gruppereisen. Ved utilbørlig oppførsel, kan den reisende bli avvist fra reisen og må selv bære kostnadene.

Hjemreise etc: Den reisende selv må holde seg orientert om eventuelle endringer i dagsprogrammet, deltakertransfer, ved å ta kontakt med My Mother Kulturreisers reiseleder dersom den reisende har fjernet seg fra reisegruppen eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt deltakertransport ved turslutt. Den reisende plikter ellers å følge My Mother Kulturreisers oppfordringer til å lese oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon.

Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser gir My Mother Kulturreiser rett til å nekte den reisende videre deltagelse på reisen. My Mother Kulturreiser har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med deltakers fremskutt/endret reise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres My Mother Kulturreiser ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Den reisende er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc etter vanlige erstatningsrettslige regler

Reisegarantifondet (RGF)

Karia Kulturreiser As er medlem av reisegarantifondet og har stilt garanti til fondet

Telefon: 51 85 99 40/ www.rgf.no

Generelle vilkår

Dagsprogram og annen informasjon på våre nettsider er fastlagt lang tid i forveien. Disse opplysningene må derfor betraktes som foreløpig og ikke endelig. Oppdaterte opplysninger sendes sammens med bestillingsbekreftelsen til reisende. Det vises ellers til Lov om Pakkereiser av 25.08.1995 med senere endringer, samt Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjeldende fra 01.04.2007. My Mother Kulturreiser tar forbehold om at opplysninger kan bli endret før avtale inngås.